Verksamhetsbaserad ledarutveckling

Schack%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

"Tänk om min utveckling som chef kunde utgå från min egen situation som ledare – så att jag fick diskutera och jobba med de frågor som ligger just mig varmt om hjärtat. Jag vill utveckla mitt eget ledarskap och jag vill också utveckla den verksamhet jag ansvarar för – det absolut bästa är att göra det samtidigt."

Den chef som medverkar i verksamhetsbaserad ledarutveckling ska ha fått tydlig feedback på vad det är i det egna chefskapet och i den egna verksamheten som skall förbättras.

Dessa förbättringsområden omvandlas till tydliga ledarskaps- och verksamhetsmål för den aktuelle chefen.

Företagsledningen har definierat vilket ledarskapet som premieras – gärna i form av ett chefskontrakt. Det finns också en kartläggning som lyfter fram hur ledarskapet fungerar just nu.

Resultatet av verksamhetsbaserad ledarutveckling är att:

  • varje chef utvecklar sitt ledarskap och sin verksamhet utifrån beslutade förbättringsområden
  • hela chefsgruppen får ett gemensamt synsätt på hur ledarskap skall utövas i det egna företaget
  • varje chef arbetar med reella förbättringar i sin verksamhet – hela chefsgruppens samlade förbättringar tillför ökat värde till hela företaget
  • vi får en ökad verkningsgrad, effektivitet och förbättrat arbetsklimat samt över tid ett bättre ekonomiskt utbyte och ett bättre resultat

Under det år som programmet pågår mäts resultatet kontinuerligt både inom ledarskaps- och verksamhetsområdet. Resultatet av mätningarna fungerar som feedback till både hela chefsgruppen och till den enskilde chefen. Mätningarna gör det möjligt att snabbt korrigera avvikelser från den uppgjorda planen.

Verksamhetsbaserad ledarutveckling omfattar i tid ca ett år och avslutas med att företagsledningen utvärderar varje chefs måluppfyllelse inom överenskomna förbättringsområden.

Arbetet sker i korta seminarier som har som mål att tillföra kunskap, i mindre arbetsgrupper som fokuserar på chefens eget uppdrag samt i personlig rådgivning där varje chef kan få råd och stöd för att hantera specifika frågor.