Händelser

Tidningar%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

Styrd Open Space

Styrd Open Space är en resultat- och tidseffektiv metod att på kort tid arbeta fram mål och strategier – och en plan för genomförandet av dessa - tillsammans med samtliga chefer och medarbetare.    Läs mer ›

Impact stödjer Nattvandrarna

Impact stödjer Nattvandrarnas arbete    Läs mer ›

Om chefskontrakt ...

   Läs mer ›

Att hantera övertalighet och rätt person på rätt plats

   Läs mer ›

Impact stödjer Läkare Utan Gränser

Impact stödjer Läkare Utan Gränsers arbete.    Läs mer ›

Vi föreläser gärna hos dig!

Vi har genomfört ett antal föreläsningar baserade på vår senaste bok Livskraftigt ledarskap. Kontakta oss om du är intresserad av att ta del av innehållet i vår bok eller att vi genomför en föreläsning i din egen organisation!    Läs mer ›