Att hantera övertalighet och rätt person på rätt plats

Att hantera övertalighet och/eller se till att ha rätt person på rätt position - är en problematik många företag står inför, i tid till annan.

Få företag och organisationer har en tydlig strategi för hur man ska hantera övertalighet och proaktivt stödja chefer och medarbetare som skulle behöva byta position och miljö.

Receptet är att skapa en offensiv hållning i frågan, där man arbetar på ett målinriktat och systematiskt sätt baserad på en tydlig strategi. Vi har valt att kalla den ”NextStep”.

En lyckad transessions-/ut- och inslussningsprocess kräver att man både ser till företagets och individens bästa. NextStep har både ett inifrån och ut perspektiv - som utgår från varje utvald persons situation och behov - och ett utifrån- och in perspektiv som baseras på de behov och förväntningar potentiella kunder har, såväl inom som utanför organisationen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om programmet och dess innehåll. Här kan du läsa mer om tanken bakom och upplägget för NextStep.