Om affärsstyrd HR

"Vet inte vad HR gör och framförallt inte vad vi ska ha dom till ..."

- Det här är återkommande kommentarer vi får från linjechefer, medan HR-avdelningen säger – ”vi släpps inte in hos linjen utan hålls på avstånd.

Som externa rådgivare har vi i många fall kunnat konstatera ett stort glapp mellan personalavdelningen och linjen. Detta glapp eller brist på koppling mellan ”människan och affären”, gör att kompetens och resurser inte utnyttjas i den grad som vore önskvärt, vilket i sin tur utmynnar i en försämrad verkningsgrad och affärsnytta.

Enligt vår mening beror detta glapp på brister i förståelse för och kunskap om, vilka behov som finns samt vilka förväntningar linjen respektive personalavdelningen har på varandra.

HR har sina idéer och ambitioner om hur man kan hjälpa organisationens chefer och medarbetare och affären/linjen har sin bild av vad man vill att HR-funktionen ska göra.

När dessa två bilder inte stämmer överens uppstår gnissel och misstroendet gror, vilket är till allvarligt men för verksamheten - särskilt i personal- och kunskapsintensiva organisationer. Man pratar helt enkelt förbi varandra.

Lösningen, menar vi, är att få ...

(läs mer under rubriken - Tjänster & koncept!

Fyll i din e-post nedan för att få materialet skickat till dig.