Impact stödjer Läkare Utan Gränser

Impact stödjer Läkare Utan Gränsers arbete.

"Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet."Logo _Foretagsvan _2016_sv