Chefsinstallation

Receptet till en lyckad installationsprocess som ny VD eller chef är lika genialt som enkelt – förutom ett visst mått av mod behöver du ... 

... som inkommande VD eller chef få en snabb bild av hur verksamheten fungerar. Att redan innan tillträdet få en sådan bild ger både en god plattform från första dagen på nya jobbet och tillfälle att få tid att skaffa sig en egen uppfattning om hur verksamheten fungerar. Och det underlättar när det gäller att se igenom de positioneringar som alltid inträffar när en ny chef kommer in. Att använda sig av den här hjälpen i samband med inträdet som VD, har visat sig både klokt och lönsamt, såväl för den tillträdande chefen som för organisationen.

Idag har en ny VD i bästa fall 12-15 månader på sig att visa på resultat. Det innebär att såväl ledningsfunktionen som organisationen i stort måste fungera med fullt fokus redan kort tid efter tillträdet.

En chefsinstallationsprocess innebär att

 • beslutsunderlag för både strategiska beslut och operativa åtgärder finns tillgängliga redan innan dag ett på jobbet
 • startsträckan för tillträdande chef kortas väsentligt
 • inloggningen chef – organisation underlättas genom att
  • kunskap om organisationen, dess historik, syn på verksamheten och dess resultat blir tillgängliga
  • kunskap om arbetssätt, medarbetarnas kompetens, syn på framtiden och ledarskapet blir tillgängliga
  • aktuella frågor och problem inom olika organisatoriska delar lyfts fram och kan diskuteras
  • angreppsättet banar väg för en smidig inloggning där chefernas och medarbetarnas förväntningar blir tydliga

Installationsprocessen kan delas in följande fyra steg ...


För att ta del av hela inspelet, fyll i din e-postadress nedan och klicka på "Skicka till mig".

Fyll i din e-post nedan för att få materialet skickat till dig.