Chefsinstallation

Kratta%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

”Tänk om jag kunde ha ett bra grepp om hur den här verksamheten och organisationen fungerar redan när jag tillträder min befattning som VD. Vad enkelt det skulle vara – att redan första dagen när jag träffar mina närmsta medarbetare kunna ställa de rätta frågorna och jämföra svaren med de jag fått i den kartläggning som gjorts av verksamheten strax före mitt tillträde.”

För de flesta tillträdande VD:ar och högre befattningshavare är ovan nämnda tillvägagångsätt bara en önskedröm, men de som fått möjligheten är desto nöjdare.

Att rekrytera rätt person till en högre chefsbefattning är ofta avgörande för en organisations möjlighet till framgång. Lika viktigt är att VD får rätt förutsättningar i samband med sitt tillträde.

Som ny VD – eller som chef för en större verksamhet - har du i princip 100 dagar på dig att skapa märkbara resultat. Efter 12 -18 månader skall dessa resultat också visa sig i företagets resultat och balansräkning.
 Det är du som förväntas ha visionerna, visa vägen och leda genom andra.

Att skapa sig ett tidsförsprång är avgörande vilket man kan få via tidig och relevant kunskap om verksamheten, chefer och medarbetare.

Via internet och sociala medier kan vem som helst få fatt i information om dig. Snabbt byggs förväntningarna upp i den organisation du ska gå in och både fakta och rykten sprids.

Det gäller att snabbt lära sig "affären" - vad måste prioriteras, vad kan vänta och hur skapar du egen tid att fundera över framtidsfrågorna? Du måste förmedla vad du vill med ditt nya jobb, din egen syn på ledarskap, dina värderingar och ditt sätt att arbeta med styrning och ledning - och att göra det på ett sådant sätt att du får dina chefer och medarbetare med dig.

Om du redan vid tillträdet vet vilka områden och frågor som är viktiga för organisationen så har du också förutsättningar att hantera dem på ett bra sätt. Den kunskapen blir då en sorts försäkring för dig i din introduktionsperiod – dvs. de 100 första dagarna!

Nyttan med chefsinstallationen är att

  • inloggningen chef - organisation underlättas
  • beslutsunderlag för både strategiska beslut och operativa åtgärder finns tillgängligt redan innan tillträdesdagen
  • startsträckan för både chefen och organisationen blir kort

Läs gärna mer om Chefsinstallation i vår bok senaste bok, Livskraftigt ledarskap.