Rådgivning & stöd

Klocka%20%5B412%20px%5D

Känslan av att vara väldigt ensam i kritiska stunder och i vissa frågor är en realitet för många chefer – att då ha ...

... en klok person att diskutera med är i många fall ovärderligt.

Få positioner är så krävande som en chefs, att då ha en person som kan fungera som bollplank och/eller mentor blir en form "livförsäkring" – förutsatt att du valt en person med klokskap och bred erfarenhet och kompetens.

Rådgivning och stöd till dig som chef – är ett effektivt "verktyg" – vars syfte är att fungera som en integrerad del, i att utveckla verksamheten, implementera mål och strategier samt att hantera dagliga och handfasta ledningssituationer.

Att ha någon opartisk extern person att diskutera såväl konkreta situationer med, som mer övergripande strategiska, är ett bra sätt att som chef stämma av sina tankar innan de slutgiltiga valen görs och beslut tas.

Kort sagt handlar det om att möta de behov du har som chef i din vardag och hjälpa till att hitta "nycklar" till de utmaningar, problem och möjligheter som behöver hanteras.

För att ta del av hela inspelet, fyll i din e-postadress nedan och klicka på "Skicka till mig".

Fyll i din e-post nedan för att få materialet skickat till dig.