Livskraftigt ledarskap

Bok%3A%20Livskraftigt%20Ledarskap%20(pratbubbla)

Varför fungerar vissa organisationer bättre än andra?

Ett bra ledarskap är ett vanligt svar, men vad innebär det egentligen för dem som är chefer och ska utöva ledarskapet?

Provläs gärna kapitlet "Att installera chefer" genom att klicka på länken nedanför. Kapitlet öppnas som en PDF-fil.

Att installera chefer »