Om chefskontrakt ...

Det är inte ovanligt att en chef funderar över sin verksamhet, sin uppgift, sitt mandat, sin personal, sin egen funktion i förhållande till andra delar av verksamheten – och inte minst den politiska delen av sin chefsuppgift.

Chefskontraktet definierar vad som gäller för den som är chef – förväntningar på chefen och stöd från företaget, chefsuppgifter, mandat, arbetssätt, värderingar och spelregler. Chefskontraktet kortar startsträckan för den som får en ny chefsbefattning – det blir tydligt vad som förväntas.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om programmet och dess innehåll. 

Läs mer om tanken bakom och upplägget för Chefskontrakt här.