Om fallgropar

Labyrint%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

Vi har under åren mött ett antal fallgropar som starkt påverkar resultatet i verksamheten. Det finns många fallgropar - de som följer kan med fördel elimineras.

  • Otydlighet i uppställda mål, förväntningar, ansvar och roller – på såväl företags-, grupp- och individnivå
  • Bristfällig uppföljning och feedback – av verksamhet, system och personer
  • Uteblivna konsekvenser när överenskommelser inte hålls eller när mål och resultat inte uppnås - gäller såväl för hela enheter, grupper som för enskilda individer
  • Att dra sina analyser och beslut i långbänk - delvis i rädsla att det inte ska bli rätt - vilket leder till långsamhet i agerandet. Under tiden händer saker i omvärld och marknad. Formeln tenderar att bli 80/20, dvs. 80% analys och 20 % kvar till beslut och agerande. Ambitionen bör vara att vända det förhållandet till 20/80 och vara noga och aktiv med utvärderings- och korrektionsarbetet