Våra kunder

Vi är generalister som är specialister på att utveckla organisationers egen förmåga att skapa resultat. Vår utgångspunkt är att uppdragsgivaren kan sin egen affär.

De organisationer och företag vi arbetat med under åren är verksamma inom följande branscher:

 • försäkringsbolag
 • banker
 • IT-/teknikbolag
 • energibolag
 • teknikkonsulter
 • livsmedelsindustri
 • handel
 • varvsindustri
 • idéburna organisationer
 • processindustri
 • läkemedelsföretag
 • medicinteknik
 • hotell
 • verkstadsindustri
 • landsting
 • sjukvård
 • myndigheter och verk
 • kommuner

I vår senaste bok Livskraftigt ledarskap finns beskrivningar av ett antal uppdrag vi genomfört.