Medarbetare%3A%20G%C3%B6ran

Göran Larsson

Göran Larsson har lång erfarenhet som lednings- och organisationskonsult. Han arbetar som samtalspartner till chefer samt genomför kvalificerade konsultuppdrag inom en rad stora företag och organisationer - både inom och utom landet.

Med företagsledningen som uppdragsgivare inriktar Göran Larsson sitt arbete på att utveckla organisationens egen förmåga att skapa resultat. Fokus ligger på att få genomslag för övergripande mål och utvecklingsprocesser. Utifrån kunskapen om affären, organisationen, människorna och företagskulturen stödjer han arbetet med att översätta utvecklingsmålen till affärsmässiga utmaningar för såväl ledning som medarbetare.

Välkommen att kontakta mig!


Mobil: 070-543 60 60 
E-post: goran.larsson@impact.se
LinkedIn LinkedIn-profil

Fokus på affärsidé, mål, strategier och gemensamma värderingar kopplat till engagemang i människor och förmåga att skapa tillit är grunden för ett bra ledarskap

Kompetenser

  • Utveckling och implementering av vision, affärsidé och strategiska riktlinjer
  • Rådgivare och samtalspartner till VD och chefer
  • Utvecklingsprojekt för ledningsgrupper och ledare
  • Installation av chefer i ny befattning
  • Integrera mål, strategier, processer, företagskultur med en effektiv organisation och väl fungerande medarbetare
  • Utformning och implementering av organisationsstruktur utifrån förändrade kompetensbehov, styrmodeller och ledarskap

Erfarenheter

  • VD för Impact Företagsledning AB sedan 1985
  • Internationell erfarenhet genom uppdrag i Skandinavien, UK, Holland och Tyskland.
  • Yrkeserfarenhet från ett antal befattningar inom personal- och utvecklingssidan i kommersiell, offentlig och ideell verksamhet