Startsida%20Goran

Nyckelorden för ledningsgruppsarbete -

och egentligen för allt företagande – är samverkan och tillit – det är avgörande för att kunna utöva ledarskap längre ut i organisationen

Våra tjänster Tjänster & koncept

Vi hjälper din organisation till nästa nivå

Bakom uttryck som förändringsledning, vitalisering, kraftsamling och implementering finns oftast en önskan om att omvandla en väl genomtänkt strategi till vardaglig verklighet. Det handlar om att öka verkningsgraden av kompetens och befintliga resurser och på så sätt ta organisationen till nästa nivå.

Det är sådana behov som är utgångspunkten i de uppdrag Impact åtar sig. Ibland är vi delaktiga i verksamheten, ibland verkar vi "backoffice" och ibland är vi rådgivare. Vi är konsulter med mångårig erfarenhet av att bistå människor och organisationer.

Läs mer om oss ››

Nyheter

Händelser

Från vår senaste bok

Den strategiska ledningsgruppen

Hur kan ledningsgruppen arbeta mer strategiskt?

Brister i konsekvens och uthållighet är två av de vanligaste orsakerna att ledningsgruppen inte når sina mål och full effekt av sitt arbete.  

Läs mer Läs mer