Förändring och utveckling

Klocka%20%5B412%20px%5D

"Tänk om det fanns ett patentrecept på hur verksamheten kan genomföra snabba förändringar - stora som små – och att vi anpassar oss så att vi alltid ligger rätt till tiden – att vi alltid har rätt affärsposition och medarbetare som agerar på rätt sätt utifrån verksamhetens förändrade förutsättningar."

Klart är att vår omvärld hela tiden förändras och att komplexiteten ökar. Förväntningarna på en snabb respons ökar – oavsett vad det gäller.

Tiden är den stora bristvaran där vi alla, oavsett befattning, har att hantera en balans mellan arbete och fritid. Vi lever i en paradoxernas tidevarv. Det inte är antingen eller utan både och som gäller! Företagen ska tänka globalt men agera lokalt – exempelvis ha en stor kundbas men samtidigt ge kundanpassad service.

Kravet på snabbhet innebär att chefer och medarbetare måste ges en större frihetsgrad, vara bättre informerade, ha en helhetssyn och ta ett större personligt ansvar.

Alla måste känna till målen och förstå och ha förmåga att agera utifrån befintliga strategier.

Alla förändringsprocesser måste baseras på delaktighet och transparens. Chefers och medarbetares engagemang och vilja att genomföra förändringar står i relation till förståelse för och acceptans av den förändring som skall genomföras.

Förutsättningen för en framgångsrik förändringsprocess är också en beslutsam, tydlig och tålmodig företagsledning samt att cheferna är motorer i förändringsarbetet. Det är chefernas förmåga att få människorna och systemen att samverka som är den avgörande faktorn för att skapa varaktig förändringsvilja. För att nå verkligt resultat måste ledningen bjuda in och engagera alla i organisationen i det praktiska genomförandet.

Läs mer om vår arbetsmetod Impactmodellen här.