Om att växa som ledare

Kvist%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

Utveckling av verksamheten går hand i hand med utvecklingen av chefer och medarbetare. Varje chef har en nyckelroll i det utvecklingsarbetet.

En av grundförutsättningarna för att chefer skall lyckas utveckla verksamheten, sig själva och sina medarbetare är att toppledningen är tydlig med hur en chef skall fungera inom organisationen.

Andra grundförutsättningar är att rollen är tydlig, att det finns ett tydligt mandat och ett väl definierat ansvarsområde.

Förståelsen för den egna rollen är avgörande. Rollen definierar chefens handlingsutrymme och speglar medarbetarnas förväntan.

Impact har och har haft ett stort antal uppdrag där verksamhetsutveckling och ledarutveckling tar verksamheten till nästa utvecklingsnivå.

Den återkoppling vi fått i våra uppdrag där vi integrerat verksamhetsutveckling med ledarutveckling är att cheferna har vågat vara tydliga i sin chefsroll, samtidigt som de områden som cheferna har arbetat med i verksamheten har visat tydliga resultatförbättringar.

Att växa som ledare innebär att utmanas i ledarrollen och att arbeta med ständiga förbättringar i den egna verksamheten.