Den strategiska ledningsgruppen

Brister i konsekvens och uthållighet är två av de vanligaste orsakerna att ledningsgruppen inte når ...

... sina mål och full effekt av sitt arbete.

Viktigt är och blir givetvis att VD har omdömet att omge sig med rätt personer, så att förutsättningarna för ett klokt och effektivt ledningsarbete finns.

Ledningsgruppens huvuduppgift är att balansera det mer långsiktiga strategiska frågorna med de mer kortsiktiga operativa.

Att komma överens om och fastställa sin roll samt mål och syfte med funktionen, är att lägga fundamentet för ett väl fungerande ledningsgrupparbete. I detta sammanhang är arbetet med att ta fram arbetsformer och spelregler avgörande för hur ledningsgruppen ska kunna utvecklas.

Det är också viktigt att de enskilda ledningsgruppsmedlemmarna snabbt försöker hitta sin roll i gruppen och göra klart för sig själva vad man kan och vill bidra med i arbetet.

Ledningsgruppen är VDs grupp – det är alltid han/hon som har den avgörande beslutet – även om strävan alltid bör vara att nå enighet.

En strategiskt arbetande ledningsgrupp ser till att vara uppdaterad – vilket innebär att ha:

  • koll på marknaden – kunder, konkurrenter och omvärld
  • en stark och tydlig vision och målbild
  • tydliga värderingar
  • koll på det system och den verksamhet man är satt att leda
  • en öppen och analyserande intern dialog som ska borga för välgrundade beslut
  • förmåga att prioritera vad som är viktigt samt i vilket tidsperspektiv – när och hur – man ska agera

För att ta del av hela inspelet, fyll i din e-postadress nedan och klicka på "Skicka till mig".

Fyll i din e-post nedan för att få materialet skickat till dig.