Värdegrund och företagskultur

Rotter%20%5B412%20px%5D

"Tänk hur betydelsefullt det är att vara överens om vad som är viktigt i vår verksamhet, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi genomför våra uppgifter – och vad som är rätt och fel, vilken moral och etik som skall gälla. Att ha tydliga spelregler och förhållningssätt ger var och en möjlighet att fatta ett genomtänkt beslut i frågor där svaren inte är givna. En tydlig värdegrund formar hela vår företagskultur och fungerar som ett rotsystem för hela verksamheten."

En väldefinierad företagskultur ger en strategisk styrka. Den bygger på – och lyfter fram – organisationens icke förhandlingsbara grundvärderingar. Utmaningen är att hantera balansgången mellan att skapa en helhetsbaserad företagskultur och samtidigt säkra lokal flexibilitet.

Företagskulturen är basen för hur ledarskap, affärsmannaskap, arbetsprocesser och samarbete fungerar – och inte hur den definieras i ord utan hur den speglas i handling. Attityder och värderingar styr vårt sätt att tänka och agera – den ger oss den interna etiska kompass som är förutsättningen för att fungera på ett bra sätt.

Tydliga mål och sunda värderingar skapar en konstruktiv kultur som stöder verksamheten och förmedlar en positiv bild till marknad och kunder.

Framgångsrika organisationer strävar efter en multikultur, med så stor spridning som möjligt vad gäller etnicitet, kön, bakgrunder, etc. att ha medarbetare som representerar en så bred mångfald som möjligt har aldrig varit viktigare än nu.

Läs gärna mer om kultur i vår bok, i kapitlet Kultur världens affär.

Läs mer om vår arbetsmetod Impactmodellen här.