Om att leda företag ingående i internationella koncerner

%C3%84gg%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

Många svenska företag har under årens lopp hamnat i utländsk ägo, ofta i stora internationella koncerner.

Här ställs företagen och dess ledningar inför tuffa och delvis annorlunda utmaningar än när de var svenskägda.

Det behöver inte vara så, men i vissa fall har det lett till drastiska konsekvenser, som nedläggning eller utflyttning av hela eller delar av bolag - exempelvis forsknings- eller produktionsenheter.

Impact har genom åren haft uppdrag i ett antal bolag där ägandet övergått i utländska händer. Vi vill lyfta fram några faktorer att beakta för ett bra resultat - vare sig verksamheten är kvar i Sverige eller flyttar ut.

  • Lägg tid på att lära känna och förstå ägarföretaget, dess ledning och och den kultur som det nya sammanhanget medför
  • Förse koncernledning och ägare med den information som de efterfrågar
  • Var proaktiv och behåll initiativet genom tät kommunikation
  • Lova inte för mycket
  • Leverera alltid enligt plan
  • Vid en valsituation - prioritera koncernens enheter framför den egna verksamheten och lokala kunder
  • Påvisa rationalen i det som sker för personalen och arbeta aktivt för att skapa sammanhang och samarbete i nya konstellationer

Om att leda företag ingående i internationella koncernerVår egen attityd kan vara avgörande för vilka beslut våra ägare tar. Det gäller både att göra och att visa på kontinuerliga effektivitetsförbättringar för att kontinuerligt motivera vår existens.

Missionera internt är viktigt för att skapa förståelse och rätt förutsättningar – exempelvis: Sverige ligger i randen av marknaden och är i grunden ett dyrt land att producera i – för vår överlevnad måste vi därför vara bäst och effektivast på det vi gör.