Om Impact

Goranove

Vi vill skapa mervärde i våra kunders verksamheter och öka våra uppdragsgivares egen förmåga att skapa resultat.

Impact Företagsledning AB är ett oberoende svenskt konsultföretag. Vi är seniorkonsulter som arbetar som rådgivare till företagsledningar och ledningar i offentlig förvaltning. Impact grundades 1985.

Vi har gedigen erfarenhet av förändring och utveckling, ledning och styrning, organisation och arbetssätt samt företagskultur och värdegrund.

Vi har under åren byggt upp en solid kunskap genom insatser och arbete såväl nationellt som internationellt i både svenska och utländska koncerner.

Samarbetspartners

För att alltid kunna möta våra uppdragsgivares behov och önskemål och matcha uppdragen med rätt kompetens samverkar vi med ett antal konsulter inom områden som exempelvis lean, ständiga förbättringar, IT-management och konflikthantering.

Goranove