Om våra käpphästar

Nycklar%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

Vi har ett antal käpphästar som vi anser vara nycklar till det goda ledarskapet - nämligen att

 • ha förmåga till att lyssna och vilja att förstå den eller de man ska leda
 • vara tydlig med vad du som chef vill och förväntar dig
 • efterfråga och följa upp mål och resultat – det som inte följs upp uppfattas som oviktigt
 • våga ta obekväma beslut - och så snabbt som möjligt
 • se möjligheterna i alla hinder och inte det omvända
 • agera inkluderande - med hela företaget/avdelningen/gruppen - tydliggöra att vi lyckas och misslyckas tillsammans
 • om du är oense med någon – prata omgående direkt med personen - om du istället vill ge positiv feedback är det också möjligt att skicka ett mail eller sms
 • informera och kommunicera mycket – om du inte har något att informera om – säg det
 • se alla och bry dig om individen i gruppen - det både märks och skapar förtroende
 • vara ärlig, det varar längst – om du säger sanningen behöver du inte hålla reda på vad du sagt
 • använda intern bench mark – ”gå inte över ån efter vatten” – se först till att inventera och ta vara på den kompetens och de resurser som finns inom gruppen, enheten och företaget
 • fatta beslut baserat på bra argument där du fått bra svar på dina följdfrågor
 • vara rädd om dina mest krävande kunder – såväl interna som externa – de är bästa garantin för att du och företaget utvecklas och hänger med i konkurrensen
 • förstå att ägarskap och ”commitment” är kritiska faktorer för framgång