Vi föreläser gärna hos dig!

Goranove

Vi har genomfört ett antal föreläsningar baserade på vår senaste bok Livskraftigt ledarskap, där vi har utgått från vår bok, men också exemplifierat med och delat med oss av ett antal konkreta efarenheter.

Kontakta oss om du är intresserad av att ta del av innehållet i vår bok eller att vi genomför en föreläsning i din egen organisation!

 

Goranove