Rådgivning och stöd

Tr%C3%A4d%20st%C3%A5ende%20-%20SV%20%5B413%20px%5D

"Tänk om jag hade någon att diskutera det här med – någon som inte har en egen agenda – och som har varit i en liknande situation och som förstår hur jag har det just nu. Jag önskar att jag kunde stämma av mina tankar med någon som vågar bryta tillbaka och som kan ge mig konstruktiv återkoppling på det läge som vi befinner oss i."

En verksamhets framgång och utveckling beror på chefers och medarbetares förmåga att fungera väl i den egna verksamheten och samverka både med varandra och med andra delar av organisationen.

Chefernas samlade kapacitet är avgörande för att medarbetarna ska nå sin fulla potential och för att en organisation ska nå uppsatta mål.

Få positioner är så krävande som en chefs. Känslan av att vara ensam och att i vissa frågor plötsligt inte ha någon att diskutera med är en realitet för många chefer – både sådana som är nya i sin roll och de som är mer erfarna chefer.

Ett spektrum av behov kan vara att diskutera – och på det sättet testa - rena strategiska utvecklingsfrågor, en specifik situation som har att göra med ett politiskt eller operativt läge i företaget eller hur man som VD skall få genomslag i den utlandsägda koncernen.

Kanske finns ett behov att diskutera handfasta situationer som har med en speciell ledarskapssituation att göra – att få igenom ett budskap till någon underställd eller att lösa upp en situation i den egna organisationen.

Rådgivarens roll är både att utmana och ge stöd till chefens egna tankar.

Rådgivning och stöd utgår alltid ifrån verksamhetens nuläge och den enskilde chefens behov och

  • kopplas till den situation som företaget eller verksamheten befinner sig i
  • kopplas till det egna ledarskapet samt till verksamhetens mål

  • ger perspektiv på omvärld, roll och verksamhet

  • utvecklar förmågan att utveckla sitt eget ledarskap

  • ger utrymme för reflektion för ökad medvetenhet och ökad effektivitet i ledarskapet

  • utvecklar förmågan att omsätta vunna insikter i förändrat beteende

Rådgivning och stöd är konfidentiellt, vilket gör att man som chef har tillgång till en "riskfri" resurs som snabbt kan hjälpa till vid behov.

Vår bok Livskraftigt ledarskap, under rubriken Rådgivning och stöd, tar upp tre chefers olika behov och erfarenheter av rådgivning och stöd.