Medarbetare%3A%20Ove

Ove Landqvist

Ove verkar som generalist i organisations- och företagsledningsfrågor med fokus på strategisk rådgivning inom ledar-, affärs- och verksamhetsutveckling. Hans specialistområde är implementering, där han bistår företagsledningar med att få kultur, strukturer och processer att harmonisera med de strategiska besluten och att det får genomslag i hela organisationen.

Konsulterfarenheten omfattar förändrings-, utvecklings- och avvecklingsprojekt i kommersiella, offentliga och idéburna organisationer - såväl i svenska som internationellt verksamma företag och koncerner. Arbetet sker i projektform och/eller som stöd och samtalspartner till företagsledningen.

Förutom många år som konsult i Impact har Ove omfattande internationell erfarenhet och har varit verksam i både Polen, Tyskland, Kanada och USA.

Ove är också en "sann miljövän", då han använder tåget i alla lägen, mest beroende på att han dagligen pendlar mellan Söderköping och Stockholm.

Välkommen att kontakta mig!


Mobil: 070-583 67 83
E-post: ove.landqvist@impact.se
LinkedIn LinkedIn-profil

Rätt attityd, fokus på affären och uppgiften - kopplat till de mänskliga processerna genom en levande dialog i organisationen - är avgörande för lyckosamt förändringsarbete.

Kompetenser

  • Rådgivare och samtalspartner
  • Partner vid strategi-, affärs- och ledningsutveckling
  • Genomförare av organisationsanalyser
  • Facilitator och föreläsare
  • Implementeringsspecialist vid organisations- och verksamhetsförändringar
  • Installation av högre befattningshavare/chefer

Erfarenheter

  • Erfarenhet som marknads- och försäljningschef samt från olika befattningar inom privat och offentligt finansierad verksamhet
  • Styrelseordförande i Impact Företagsledning AB och styrelseuppdrag i ett flertal bolag
  • Business Support Manager för ett antal svenska bolag i Nordamerika med ansvar för uppbyggnad och drift