Organisation och arbetssätt

Planta%20i%20jord%202%20%5B412%20px%5D

"Tänk om organisationen kunde fungera som tänkt så att vi levererar det vi ska till kundernas belåtenhet. Det borde vara så, men det finns ibland osäkerhet om roller – både vad som ligger i den aktuella rollen och hur den interagerar med andra i organisationen – som påverkar hur organisationen fungerar."

Organisationen är ju en samling arbetssätt som skall utföras och där vi har i uppgift att bidra till varandras ansvarsområden med hög kvalitet i vårt sätt att arbeta. Det gäller att hela tiden arbeta med ständiga förbättringar för att möta kundernas nuvarande och framtida behov – allt baserat på den omvärldsbevakning som vi kontinuerligt måste ha.

En vital organisation är hela tiden i rörelse, som anpassar sig och förändras i förhållande till sin omgivning och kan därför liknas vid en levande organism. Utan tillförsel av näring - i form idéer, ständigt utvecklingsarbete och förmågan till anpassning - dör organisationen.

Alla i en organisation skall ha mandat att genomföra sitt uppdrag. Det är en självklarhet, men fungerar inte alltid så. En säljare saknar verkliga möjligheter att förhandla med kunden, mellanchefen förstår att det är nödvändigt att hela tiden förankra sina beslut med sin egen chef, en specialist blir utan inbjudan till möten där den aktuella spetskompetensen skulle behövas – exemplen är många. Viktigt är att besluten kan fattas så långt ut i verksamheten som möjligt.

Förutsättningen för att organisation och arbetssätt skall fungera är tydliga roller, tydliga mandat och nödvändiga fora där beslut kan fattas med rätt befattningshavare närvarande.

Verksamheterna i organisationen fördelas så att uppdelningen både är naturlig och sammanhållen så att det finns optimala möjligheter att driva och utveckla den aktuella verksamheten.

Roller, mandat, organisationsstruktur på plats är en förutsättning för väl fungerande arbetsprocesser. Viktigt att varje del av processflödet lämnar rätt – och förädlat - resultat till nästa del för motsvarande behandling från processens början till dess slut.

Alla organisationer och alla arbetssätt behöver utvecklas. En framgångsfaktor i det utvecklingsarbetet är att kontinuerligt arbeta med ständiga förbättringar – och att göra det utifrån en nödvändig omvärldsbevakning som tar hänsyn till förändringar i marknaden och i kundbehov, hos konkurrenternas sätt att arbeta, i politiken och i behovet av revidering av internt arbetssätt.

Genom att arbeta med ständiga förbättringar blir organisation och arbetssätt ett levande system som skapar de bästa förutsättningarna för att klara sitt uppdrag. Det är så en ”lärande organisation” fungerar.

Läs mer om vår arbetsmetod Impactmodellen här.