One2one

Det är viktigt att som chef veta varje medarbetares starka sidor och förbättringsområden – likaså vilka hot och möjligheter som kan kopplas till ...

... den aktuelle medarbetaren. Hot och möjligheter kan exempelvis definieras, i hur verksamhetskritisk medarbetaren är och vilken utvecklingspotential hon eller han har.

Varje del av en organisation – en avdelning, en enhet, ett team – har ett uppdrag att genomföra – och varje medarbetare skall ha ett individuellt mål kopplat till det uppdraget. Chefens uppgift är att regelbundet följa upp sin medarbetare för att ge rätt stöd i genomförandet av uppdraget.

Att känna sina medarbetares förmågor, drivkrafter och sätt att fungera ger chefen goda möjligheter och goda förutsättningar att fungera väl i verksamheten. För chefen är det viktigt att hitta "nyckeln" till varje medarbetare, för att på det sättet ge medarbetaren rätt förutsättningar både att leverera ett bra resultat för verksamheten och att utvecklas som medarbetare – kanske gå vidare till andra, större uppgifter.

One2one eller samtal mellan 2 är en mycket effektiv uppföljningsteknik i chefsarbetet.

Uppföljningsarbetet ska vara individbaserat och baseras på det behov som chefen har att följa upp medarbetaren. Vissa medarbetare kan ha mer behov av regelbunden uppföljning än andra och ibland ser chefen mer behov av regelbunden uppföljning än den enskilde medarbetaren själv upplever sig ha behov av. I båda fallen fungerar one2one alldeles utmärkt som uppföljningsteknik.

Samtalet och uppföljningstekniken i one2one vilar på fem principer, vilka är avgörande för en väl genomförd one2one-uppföljning.

Uppföljningen handlar helt om ...

För att ta del av hela inspelet, fyll i din e-postadress nedan och klicka på "Skicka till mig".

Fyll i din e-post nedan för att få materialet skickat till dig.