Chefskontrakt

Ett ramverk för styrning, ledning och utvärdering av chefer. Chefskontraktet ger varje chef en tydlig plattform att arbeta från – hur en chef ska fungera hos oss.

Chefskontraktet ger företagsledningen ett tydligt verktyg för styrning, ledning och utvärdering av chefer.

Det är inte ovanligt att en chef funderar över sin verksamhet, sin uppgift, sitt mandat, sin personal, sin egen funktion i förhållande till andra delar av verksamheten – och inte minst den politiska delen av sin chefsuppgift.

Chefskontraktet definierar vad som gäller för den som är chef – förväntningar på chefen och stöd från företaget, chefsuppgifter, mandat, arbetssätt, värderingar och spelregler. Chefskontraktet kortar startsträckan för den som får en ny chefsbefattning – det blir tydligt vad som förväntas.

Chefskontraktet innehåller

  • synen på affären, mål och resultat
  • lednings- och styrningsprinciper
  • chefens uppgift, roll, ansvar och befogenheter
  • chefsfrågor, chefsbeteende och chefskompetenskrav
  • definition av framgångsrikt ledarskap och framgångsrika ledningstekniker

Chefskontraktet är ett effektivt verktyg för att

  • skapa samsyn om vilka principer, spelregler och arbetssätt som skall gälla i en organisation - såväl för ledningen som övriga delen av organisationen
  • förtydliga vilka förväntningar man kan ställa på varandra i en organisation
  • leda och utveckla företaget och sin egen verksamhet
  • följa upp, utvärdera och ge feedback
  • meningsskiljaktigheter mellan chefskollegor och/eller mellan chef och medarbetare hålls på en saklig nivå

Chefskontraktets syfte

Syftet med att arbeta fram ett chefskontrakt är att säkra ett starkt ansvarstagande hos cheferna och företagets  ledning samt skapa motivation och framdrift i verksamheten.